Så här funkar det att vara fadder (Barnfonden informational video_In SWEDISH)

Som fadder i Barnfonden hjälper du utsatta barn att få det bättre, idag och i generationer framöver. Du stödjer insatser inom hälsa, utbildning och försörjning och du hjälper oss att skydda barnen mot våld och utnyttjande i deras vardag.