Endast 0,6 procent av världens bistånd går till att stoppa våld mot barn

© Save the Children

Idag släpps den internationella rapporten Counting Pennies som för första gången visar hur mycket av det totala biståndet i världen som går till att bekämpa våld mot barn. Varje år drabbas mer än en miljard barn av någon form av våld. Trots detta går bara 0.6 procent av det totala statliga utvecklingsbiståndet i världen till att stoppa våld mot barn.

(Only 0.6 percent of world aid goes to stop violence against children). Full article (in Swedish).